Vytápění prostor se špatným větráním

04. července 2019 Nezařazené 0

K účelu ohřívání vzduchu v prostorách se špatným, nebo žádným větráním jsou nejvhodnější modely s nepřímým způsobem spalování paliva. Je opět nutno ale zabezpečit dostatečný přísun čerstvého vzduch (kyslíku), aby spalování probíhalo dokonale. Výhodou je, že spaliny jsou oddělovány od ohřívaného vzduchu a pomocí komínku mohou být vyváděny mimo vyhřívaný prostor.

Nejen ochrana zdraví lidí

V případě použití modelů s nepřímým spalováním nejde jen o zdraví lidí, ale také o zápach, který může obtěžovat. Tato naftová topidla je možno umístit úplně mimo vyhřívaná místa a ohřátý vzduch vést speciálnímu trubicemi od zařízení přímo tam, kde chceme co nejvíce ohřívat. Šetří se tím místo, protože topidlo lze umístit úplně mimo, a spaliny mohou odcházet přímo do ovzduší, není nutno dělat ani žádný vývod mimo vyhřívaný prostor. Toto řešení dává dobré podmínky pro práci osob v daném místě.